2015 Rok půdy

Články

foto

Monitoring eroze zemědělské půdy

Monitoring eroze zemědělské půdy (https://me.vumop.cz) vznikl jako společný projekt Státního pozemkového úřadu a Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy, v.v.i.

Rozdíly mezi ekologickým a konvenčním zemědělstvím - výsledky nejrozsáhlejší metastudie

Produkty ekologické a konvenční produkce se zásadně liší v obsahu antioxidantů, těžkých kovů a reziduí

pesticidů

foto

Metodika půdního průzkumu zemědělských pozemků určená pro pachtovní smlouvy.

Metodika vydaná Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půdy, v.v.i. je určena pro všechny, kdo hospodaří na zemědělské půdě.

Nedostatek vody v krajině spraví možná až zima, odhaduje odborník

Od počátku roku napršelo o 150 litrů na metr čtvereční méně, než je obvyklé, což je téměř třetina ročních srážek. Půda na celém území je vyschlá až do hloubky dvaceti centimetrů.

Půda a její funkce

Půda poskytuje zatím nedoceňované ekosystémové služby, které umožňují život na Zemi. Schéma jako téma k zamyšlení, diskusi, vzdělávání...

foto

Půda - často kladené otázky

Mezinárodní organizace FAO na svých stránkách k Mezinárodnímu roku půdy uvádí odpovědi na často kladené otázky týkající se půdy.
« | 1 | .. | 12 | 13 | 14 | 15 | »