2015 Rok půdy

Půda a její funkce

(24.6.15)

Půda poskytuje zatím nedoceňované ekosystémové služby, které umožňují život na Zemi. Schéma jako téma k zamyšlení, diskusi, vzdělávání...

Co všechno znamená půda pro život na Zemi? Stáhněte si názorné schéma, které zpracovala Mezinárodní organizace pro zemědělství a výživu FAO; diskutujte o tom, co pro půdu děláte či chcete udělat /v nejrůznějších rolích/ jako zemědělec, spotřebitel potravin, vědec, pedagog, student, milovník přírody, rodič, jako vnímavý člověk obývající Zemi.

Příloha:  Půda a její funkce - schéma [2.3 MB, pdf]

Více na:  https://www.fao.org/3/f-ax374o.pdf