2015 Rok půdy

Půda žaluje

Větrná eroze je nenápadná ale vážná hrozba pro naše pole, říká Jan Vopravil

Podle pedologa Jana Vopravila je větrná eroze vážný problém, který bude tím horší, čím víc bude sucho.

foto

Frymburská výzva - pokračování

Shrnutí ze setkání odborníků, Frymburk, příspěvky přednášejících.

foto

Frymburská výzva

Shrnutí a výzva ze setkání odborníků, Frymburk, 15. - 16. října 2018

foto

Ekosystémové služby travních porostů

Přednášky ze semináře 15. 10, 2018, Frymburk, pokračování

O příčinách sucha, o kvalitě orné půdy, o budoucnosti...

Rozhovory se zemědělským poradcem František Havlátem na téma půda, voda a sucho.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | »