2015 Rok půdy

Partneři

PRO-BIO LIGA Praha, www.biospotrebitel.cz

Česká technologická platforma pro ekologické zemědělství, www.ctpez.cz

Hnutí DUHA, www.hnutiduha.cz

Bioforsk, Organic Food and Farming, www.bioforsk.no

CooLAND, www.cooland.cz

Ekumenická Akademie Prahahttps://www.ekumakad.cz

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i., www.vumop.cz

Nadace Pro půdu, https://nadacepropudu.cz/

ZERA - Zemědělská ekologická regionální agentura, https://www.zeraagency.eu/