2015 Rok půdy

Nedostatek vody v krajině spraví možná až zima, odhaduje odborník

(11.8.15)

Od počátku roku napršelo o 150 litrů na metr čtvereční méně, než je obvyklé, což je téměř třetina ročních srážek. Půda na celém území je vyschlá až do hloubky dvaceti centimetrů.

Český rozhlas uvedl 11. srpna 2015 rozhovor s Janem Vopravilem, odborníkem Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy na téma, že i člověk svým působením v krajině přispívá ke špatnému stavu půdy. Jaké jsou okolnosti a důsledky nevhodné agrotechniky, scelování pozemků, rušení krajinných prvků? S čím souvisejí povodně i sucho? Proč se desertifikace už netýká pouze jižních krajin? Na tyto a další otázky odpovídá Jan Vopravil.

Více na:  https://www.rozhlas.cz/zpravy/priroda/_zprava/nedostatek-vody-v-krajine-spravi-mozna-az-zima-odhaduje-odbornik--1519894