2015 Rok půdy

Monitoring eroze zemědělské půdy

(31.8.15)

foto

Monitoring eroze zemědělské půdy (https://me.vumop.cz) vznikl jako společný projekt Státního pozemkového úřadu a Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy, v.v.i.

Monitoring eroze slouží především k analýze příčin vzniku monitorovaných událostí a navrhování vhodných opatření pro zmírnění jejich negativních účinků na úrovni jednotlivých událostí i na národní úrovni. Je předpoklad, že se v procesu analýzy příčin vzniku vybraných událostí podaří identifikovat společné jmenovatele využitelné při definování obecně platných opatření na národní úrovni. Evidence může rovněž sloužit, samozřejmě v kontextu analyzovaných příčin vzniku monitorovaných událostí, i jako zpětná vazba pro hodnocení účinnosti protierozních opatření uplatňovaných v rámci DZES 5 a jako vhodný podklad pro rozhodování např. v rámci pozemkových úprav.

Příloha:  Monitoring eroze - článek [1.3 MB, pdf]

Více na:  https://me.vumop.cz/mapserv/monitor/