2015 Rok půdy

Rozdíly mezi ekologickým a konvenčním zemědělstvím - výsledky nejrozsáhlejší metastudie

(27.8.15)

Produkty ekologické a konvenční produkce se zásadně liší v obsahu antioxidantů, těžkých kovů a reziduí

pesticidů

Výsledky aktuálně nejrozsáhlejší studie zaměřené na rozdíly mezi kvalitou produktů konvenčního a ekologického zemědělství dokazují, že jsou mezi nimi zásadní rozdíly. Studie , která byla zveřejněna 15.7. v prestižním British Journal of Nutrition, potvrzuje, že ekologicky pěstované plodiny mají oproti produktům konvenčního zemědělství mnohem více antioxidantů, obsahují o polovinu méně kadmia a minimum reziduí pesticidů. Na výzkumu vedeným mezinárodním týmem expertů v čele s prof. Carlo Leifertem (University of Newcastle, Velká Británie) a Ursem Nigglim (FiBL, Švýcarsko) se podílel také český Výzkumný ústav rostlinné výroby v.v.i. v Ruzyni. Výsledky studie vyvrací závěry výzkumu UK Food Standards Agency (FSA) z 2009.
Příloha:   článek v British Journal of Nutrition AJ [460.5 kB, pdf]