2015 Rok půdy

Péče o půdu

foto

Setkání s půdou na ekologickém hospodářství

Tři příklady dobré praxe ekologického hospodaření s půdou.

foto

Mezinárodní rok půdy - publikace

Asociace soukromého zemědělství vydala publikaci, kterou završuje oslavy Mezinárodního roku půdy.

Setkání s půdou na ekologickém hospodářství

Bioinstitut Olomouc uspořádal ve dnech 20. a 27. 10. a 3. 11. 2015 na třech ekologických hospodářstvích semináře "Setkání s půdou".

foto

Monitoring eroze zemědělské půdy

Monitoring eroze zemědělské půdy (https://me.vumop.cz) vznikl jako společný projekt Státního pozemkového úřadu a Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy, v.v.i.

Rozdíly mezi ekologickým a konvenčním zemědělstvím - výsledky nejrozsáhlejší metastudie

Produkty ekologické a konvenční produkce se zásadně liší v obsahu antioxidantů, těžkých kovů a reziduí

pesticidů

foto

Metodika půdního průzkumu zemědělských pozemků určená pro pachtovní smlouvy.

Metodika vydaná Výzkumným ústavem meliorací a ochrany půdy, v.v.i. je určena pro všechny, kdo hospodaří na zemědělské půdě.
« | 1 | .. | 9 | 10 | 11 | 12 | »