2015 Rok půdy

Půda pro život

foto

Ekosystémové služby travních porostů

Přednášky ze semináře 15. 10. 2018, Frymburk

O příčinách sucha, o kvalitě orné půdy, o budoucnosti...

Rozhovory se zemědělským poradcem František Havlátem na téma půda, voda a sucho.

Příběh vody z Milešovky. Diverzita jako životní styl.

Dvanáctá přednáška z cyklu Voda a půda jako společenské dilema Národního zemědělského muzea v Praze.

Klima a krajina: Z partnerů soupeři.

Jedenáctá přednáška z cyklu Voda a půda jako společenské dilema Národního zemědělského muzea v Praze.

Zadržení půdy a vody v krajině – praktická řešení.

Desátá přednáška z cyklu Voda a půda jako společenské dilema Národního zemědělského muzea v Praze.

Význam půdy pro zadržení vody v krajině.

Devátá přednáška z cyklu Voda a půda jako společenské dilema Národního zemědělského muzea v Praze.

« | 1 | 2 | 3 | 4 | .. | 12 | »