2015 Rok půdy

Ekosystémové služby travních porostů

(22.10.18)

foto
Přednášky ze semináře 15. 10. 2018, Frymburk

15. října 2018 proběhl ve Frymburku (okr. Český Krumlov) seminář na téma Ekosystémové služby extenzivně obhospodařovaných travních porostů v horských a podhorských oblastech. Cílem přednášek bylo informovat účastníky semináře o významu a stavu zemědělské krajiny z hlediska jejích ekosystémových funkcí a ekosystémových služeb. Součástí semináře byla exkurze na Farmu MILNÁ.

Zájemcům o téma ekosystémové služby zemědělské krajiny nabízíme možnost shlédnout prezentace odborníků, kteří na semináři vystoupili.

 

 

Více na:  https://bioinstitut.cz/cz/projekty-spoluprace/o-pude/jde-o-pudu-2018