2015 Rok půdy

Význam půdy pro zadržení vody v krajině.

(8.8.18)

Devátá přednáška z cyklu Voda a půda jako společenské dilema Národního zemědělského muzea v Praze.

Význam půdy pro společnost. Schopnost půdy poutat vodu. Stav zemědělské půdy a hrozby pro ČR. Povodně a sucho. Souvislosti v krajině – krajina jako základ řešení.

 

Přednáška Ing. Jana Vopravila, Ph.D. z Výzkumného ústavu meliorací a ochrany půdy, v.v.i.

Více na:  https://www.youtube.com/watch?v=esGvDLY_wKw&list=PLUxMOjnzxd_oA1DA1QlWkBeSHsGHdu_t6&index=10