2015 Rok půdy

Půdoochranné zemědělství se zaměřením na meziplodiny

(30.10.18)

foto

Přednášky ze semináře, 11. 10. 2018, Poděbrady.

Přednášející semináře "Půdoochranné zemědělství se zaměřením na meziplodiny" představili teoreticky i na konkrétních příkladech význam a nebytnost zařazovat meziplodiny do osevních postupů, a to s ohledem na ochranu půdy proti erozi, na dodávání živin pěstovaným plodinám i na biodiverzitu.

Zájemcům o téma meziplodiny v kontextu kvalita půdy, osevní postupy, biodiverzita nabízíme možnost shlédnout prezentace odborníků, kteří na semináři vystoupili

Více na:  https://bioinstitut.cz/cz/projekty-spoluprace/o-pude/jde-o-pudu-2018