2015 Rok půdy

Zemědělství s nízkou uhlíkovou stopou

(29.8.19)

foto

Přednáška a rozhovor s Kenem Laingem.

Ken Laing je kanadský farmář, který již 40 let hospodaří se svou rodinou na 93 akrech zemědělské půdy v režimu ekologického zemědělství, s pomocí koňské síly. Kromě běžných polních plodin pěstuje také zeleninu, kterou prodává v systému komunitou podporovaného zemědělství. Zároveň na své farmě sdílí své zkušenosti s dobrovolníky a stážisty z celého světa. Více o farmě na www.orchardhillfarm.ca.

Odkazy:

Přednáška Jak hospodařit s nízkou uhlíkovou stopou přednesená 21. 2. 2019 ve Výzkumném ústavu rostlinné výroby, v.v.i.

Rozhovor Revoluce nastane, až farmáři porozumí půdě v časopise Sedmá generace 4/2019