2015 Rok půdy

Vnímání významu půdy

(2.3.16)

foto

Článek profesora Donalda Worstera, University of Kansas, Depatrment of History o vývoji vztahu k půdě ve Spojených Státech,

Na nebezpečí eroze a vyčerpání půdy upozorňovala řada představitelů Jihu po celé 19. století. V dubnu 1935 byl Kongresem Spojených Států Amerických schválen tzv. Soil Erosion Act, znamenající první pokus o založení celostátního komplexního programu na ochranu a zachování půdy. V pozadí reforem bylo vidět snahu o hledání cesty k nové sociální a ekologické morálce. A přes to jakoby se nic nedělo. PROČ? Profesor Worster se věnuje problému z pozice humanitního vědce hluboce si uvědomujícího souvislosti dění na Zemi. Citujme: "Na jednom akru i větších plochách je pro jednotlivé farmáře nesnadné rozpoznat zhoubné účinky eroze. Navíc, co si farmáři uvědomují jen zvolna a obtížně, to městské obyvatelstvo může přehlížet navždy. Lidem, kteří se obávají úniku jedovatých plynů z chemičky nebo okamžitého zničení veškerého života na Zemi nukleární válkou, se plíživě postupující degradace půd jeví jako nudná katastrofa, nad kterou se dá jen zívat .....Lhostejnost se mění v nedůvěru, jsou-li lidé, tak jako jsme byli my, vychováni k víře ve všelék jménem technologie....."

Více na:  https://www.klaudyan.cz/dwnl/200702/02_worster.pdf