2015 Rok půdy

Rýčová zkouška

(15.11.19)

foto
Rýčová zkouška podle Gerharda Preuschena

Ministerstvo zemědělství vydalo v roce 1992 jako jednu z prvních publikací Alternativy pro předvídavého zemědělce, Přechod na ekologické zemědělství: Využití rýčové metody pro kontrolu půdní úrodnosti, Gerharda Preuschena.

Citace z úvodu: "Dnešní chemická analýza půdy, která je zemědělci předkládána, nevypovídá o úrodnosti půdy prakticky nic. Také dodatečným vyšetřením humusu lze sotva začít, neboť ukazuje jen stav, ale nikoli cestu ke změně. Zajímavější jsou vyšetření biologické aktivity půdy stanovením aktivity enzymů, ale také z nich lze jen obtížně odvodit pro zemědělce praktická opatření. není pro zemědělce mnohem jednodušší, aby sám vyšetřil půdu a ze znalosti dosavadních opatření ve vlastním podniku stanovil jejich úspěšnost a odvodil z toho vyplývající zlepšení pro budoucnost? To umožňuje dále popsaná rýčová diagnostika....."

Praktické ukázky na kanále YouTube Bioinstitut: https://www.youtube.com/watch?v=vwzChcffEQA&t=10s a https://www.youtube.com/watch?v=mgcMn3CmqiA&t=65s