2015 Rok půdy

Půda jedová.

(7.8.18)

Osmá přednáška z cyklu Voda a půda jako společenské dilema Národního zemědělského muzea v Praze.

Půda jako úložiště pro nežádoucí látky. Co se do půdy dostává a jaká z toho vyplývají tizika. Kontaminace a degradace půdy: příčiny, důsledky, aktuální data. Jaké jsou nejrizikovější kontaminanty pro člověka a přírodu. Stav kontaminace půdy v ČR (zemědělské, lesní, průmyslové a městské oblasti). Příklady závažných kontaminací a jejich řešení. Legislativa evropská a česká.

 

Přednáška Dr. Ing. Milana Sáňky z Centra pro výzkum toxických látek v prostředí Masarykovy univerzity.

Více na:  https://www.youtube.com/watch?v=5DYyH0J7uFE&list=PLUxMOjnzxd_oA1DA1QlWkBeSHsGHdu_t6&index=7