2015 Rok půdy

Příčinou sucha a povodní je, že jsme podřezali žíly malému vodnímu cyklu.

(21.5.18)

foto

Michal Kravčík byl jedním z řečníků na konferenci Počítáme s vodou (16. 5. 2017, Praha). Hovořil o tom, že příčinou našich současných problémů se suchem a povodněmi je vcelku prostá věc. Narušený malý vodní cyklus. Pochopením tohoto degenerativního principu bychom podle něho mohli zkusit pravý opak. Vrátit vodu ne jenom do krajiny a měst, ale i zpět do malých vodních cyklů a znormalizovat tak počasí. Michal Kravčík je spoluautorem knihy o novém vodním paradigmatu.

Přednáška Michala Kravčíka měla název: Příčinou sucha a povodní je, že jsme podřezali žíly malému vodnímu cyklu.