2015 Rok půdy

Ornice na návsích...

(9.5.17)

foto

Další díl z cyklu pořadů "Nedej se" o hospodaření s půdou.

Vodní erozí je v České republice ohroženo víc než 50 procent zemědělské půdy. Přesto opatření státu jsou zatím neúčinná. Starosta Němčovic Karel Ferschmann byl jedním z prvních, kteří se po opakovaném propláchnutí obce přívalovou vlnou bahna rozhodli vzít osud obce do svých rukou. Se společností, která hospodaří na okolních půdních blocích, se začal jménem obce soudit. V březnu 2017 po pěti letech soudních tahanic obec soud vyhrála. Druhý je příběh farmáře z Větřkovic u Opavy. Ten se už deset soudí s místními zemědělci, kteří rozšířením lánů umožnili splachy půdy. Konečné rozhodnutí soudu ještě nepadlo. Na katastrofální stav eroze v naší zemi konečně reaguje i Ministerstvo životního prostředí, které připravilo protierozní vyhlášku. Ta by měla farmářům pomáhat hledat účinná opatření proti erozi a současně udělovat vysoké pokuty za špatnou zemědělskou praxi. To vše můžete sledovat ve 127. dílu pořadů Nedej se.