2015 Rok půdy

Od meliorační trubky k ptačímu parku.

(7.8.18)

První přednáška z cyklu Voda a půda jako společenské dilema Národního zemědělského muzea v Praze

Jak půda a voda ovlivňují (nejen) lidské životy. K čemu je nám chřástal a čejka. Jak zemědělství krajinu změnilo a jak ji mění. Ptačí park Josefovské louky. Co dokáže v krajině řízená povodeň a co přirozená pastva velkých kopytníků.

 

Přednáška Ing. Václava Zámečníka a Mgr. Břeňka Michálka z České společnosti ornitologické.

 

Více na:  https://www.youtube.com/watch?v=Hu8Sc5QsVJY&list=PLUxMOjnzxd_oA1DA1QlWkBeSHsGHdu_t6