2015 Rok půdy

O půdě a cyklech života

(25.11.19)

foto
Pořad Duše K - O půdě a cyklech života

O vlastním poznávání půdy, o spolupráci hovoří vědec z Mendelovy univerzity Brno Jaroslav Záhora Sucho začíná tam, kde končí život v půdě a zemědělci Martin Hutař
ze společnosti VH Agroton s.r.o. a Jaroslav Lenhart z obecně prospěšné společnosti Svobodný statek na soutoku o.p.s.

O půdě a cyklech života