2015 Rok půdy

Krajina potřebuje nápravu

(8.6.15)

Nevládní organizace Hnutí duha, která prosazuje nutnost společně utvářet zdravé prostředí pro život, vydala v březnu 2015 publikaci „Krajina potřebuje nápravu“.

Autoři publikace navrhují státu, aby připravil balíček konkrétních praktických opatření, která by měla pomoci vrátit do naší krajiny zeleň, zlepšovat stav a kvalitu půdy a zadržovat vodu. Součástí jsou i příklady zemědělců, kteří takto hospodaří v krajině již dnes.

Příloha:  Krajina potřebuje nápravu [, pdf]