2015 Rok půdy

INTERSUCHO - mezioborový projekt

(12.12.16)

foto
Komplexní pohled na problematiku sucha.

Intersucho je projekt, který probíhá na pracovištích Ústavu výzkumu globální změny Akademie věd České republiky (Czech Globe), Mendelovy univerzity v Brně a Masarykovy univerzity, ve spolupráci s dalšími odborníky. Ambicí týmu je analyzovat výskyt sucha v minulosti, vyvinout nové metody pro jeho monitoring, a dále odhadnout a popsat trendy vývoje suchých epizod v budoucnosti. Zájemci se mohou seznámit s aktuálním stavem sucha v ČR; zjistí, jaká je agrometeorologická předpověď sucha a jak to vypadá se suchem podle jednotlivých okresů. Rovněž mohou přispět k expertnímu posouzení dopadů sucha formou dotazníku - k vytvoření mapy o aktuální vodní bilanci a dopadech sucha na produkci.