2015 Rok půdy

Hlína

(5.4.16)

foto

Film o tom, co pro nás půda znamená a co jí způsobujeme.

Je půda až takovou samozřejmostí, že ji můžeme přehlížet? Uvědomujeme si, jak vznikla, k čemu je pro nás důležitá a jak s ní zacházíme? Dokument o půdě, s níž jsme spjati a ke které se musíme opět učit nacházet vztah. https://www.tarak.cz/hlina/