2015 Rok půdy

Global Soil Week 2015

(15.4.15)

foto
The Global Soil Fórum pořádá ve dnech 19.4. - 23. 4. 2015 v Berlíně již po třetí „Global Soil Week".
Global Soil Week – je celosvětové kolektivní dění a vědomostní platforma pro udržitelné hospodaření s půdou a zodpovědnou péči o půdu. Letošní setkání je zaměřeno na význam půdy pro dosažení cílů udržitelného rozvoje – v souladu s vyhlášením Mezinárodního roku půdy organizací OSN.

Připojte se k nám k výměně zkušeností a nápadů; k inspirativní diskusi ! Registrace je otevřena všem, ale z důvodů omezené kapacity doporučujeme včasnou registraci.
Jazykem setkání bude angličtina.

Tematické okruhy:
  • mezinárodní politická jednání zaměřená na udržitelný rozvoj a jeho cíle, a na rozvojovou agendu po roce 2015
  • propagace zodpovědné kontroly půdy
  • adaptace udržitelného hospodaření s půdou
  • transformace měst

Program ke stažení.

Více na:  https://globalsoilweek.org/global-soil-week/gsw-2015/gsw-2015-timetable