2015 Rok půdy

Oslava půdy! Oslava života!

(23.4.15)

foto
Ve dnech 26. - 29. 6. 2015 pořádá Nature & More, The Earth Charter Initiative, IFOAM a FAO setkání v Amsterodamu.
Celebrating Soil! Celebrating Life! Oslava půdy! Oslava života! je jedním z vrcholů Mezinárodního roku půdy, pořádaná organizacemi Nature & More, The Earth Charter Initiative, IFOAM – Organics International a FAO, a zahrnuje diskusi o Rozvojové agendě pro roce 2015; o cyklické a transparentní ekonomice. Účastníci budou sdílet své vize, nadšení a aktivity: půda – jako výzva a jako řešení. Proběhnou dvě plenární zasedání, jednání u kulatého stolu, oslava společenství jedné Země, jednoho společného Osudu. Cílem akce je zvýšit povědomí veřejnosti o zásadním významu živé půdy. "Pouze tehdy, pokud budeme vnímat Zemi jako živý organismus, nastane řád i v naší globální ekonomice.

Život půdy je klíčem k biologické rozmanitosti, odpovědnému hospodaření s vodou, poutání uhlíku, regulaci našeho klimatu, pružnosti, odolnosti plodin vůči chorobám a škůdcům, ke zdravé výživě. Událost Celebrating Soil! Celebrating Life! bude zakončena společnou deklarací a akčním plánem. Očekává se na 600 účastníků, mezi nimi budou podnikatelé, politici, duchovní vůdci, zástupci královských rodin, zemědělci a pěstitelé, maloobchodníci, spotřebitelé, mládež, zástupci nevládních organizací, výzkumní pracovníci, vzdělávací instituce a média.

Pozvánka ke stažení.

Více na:  https://globalsoilweek.org/event/celebrating-soils-celebrating-life